Energimarkedene sett fra Trøndelag (uke 18): Dette er en viktig årsak til at årets april måned kom i havn med 36% høyere kraftpriser på strømbørsen NordPool enn samme måned i 2016, skriver TrønderEnergi i ukas kraftkommentarSlik ser utviklingen i strømprisen i NO3/område Midt-Norge de siste 12 månedene. Kilde: NordPool

Saken fortsetter under bildet

Denne uken venter store deler av landet en litt sommerlig værtype, men allerede neste uke meldes temperaturer 3-4 grader lavere enn normalt igjen. Dette vil si 2-3 grader lavere(!) temperaturer enn vi hadde i starten av april. Vanligvis øker tilsiget til kraftmagasinene kraftig i den perioden vi er inne i nå, men med nattlige minusgrader i fjellet og relativt lite snø i lavlandet lar det store tilsiget vente på seg.

Dette fører til at vi venter relativt høye priser også denne og neste uke. Uke 17 ble levert på nesten 31 øre/kWh. Pga. langhelg og høyere temperaturer ventes denne uken å få noe lavere pris, rundt 27-28 øre/kWh.

Det skjer ikke så mye i kullmarkedene for øyebikket. Prisene varierer stort sett mellom 65-67 USD/tonn. Innenfor dette intervallet går prisene raskt opp og ned og påvirker kraftprisene kortsiktig, men i det lange løp er det ikke de store endringene.

Mer fornybar energi i Europa reduserer klimagassutslippene
April ble den fjerde måneden på rad med fallende CO2-pris, og prisen på fredag var 4,57 EUR/tonn, som ikke er langt unna årets bunnotering på 4,50 EUR/tonn fra 25.april. Det positive med et stort overskudd av CO2-kvoter er at det er sluppet ut mindre drivhusgasser i de sektorene som omfattes av CO2-kvote systemet enn det var ventet på forhånd. I fjor reduserte disse sektorene utslippene med 2,5 % i forhold til året før. Spesielt kraft- og varmesektoren gikk mye ned, -4,4 %. De store reduksjonene skyldes i stor grad at mye av kullkraftproduksjonen er byttet ut med fornybar kraftproduksjon som sol og vind.

Det er ikke bare Europa som har hatt fokus på klimagassutslipp, også i USA falt klimagassutslippene med 1,7 % i 2016. Kina har i mange år vært det landet som har økt klimautslippene mest. Lokale forurensningsproblemer og klimafokus har imidlertid ført til økende fornybarutbygging og kraftig redusert utbyggingstakt av kull. Dette har ført til at klimagassutslippene ser ut til å stabilisere seg, og muligens gå noe ned her også.

Men det er en lang vei å gå før vi ser reduksjoner i den målestokken som trengs for å nå togradersmålet i Paris-avtalen. I følge Scientific American ble det 18.april for første gang målt et CO2-innhold i atmosfæren over 410 milliondeler (ppm). Til sammenligning inneholdt atmosfæren 280 ppm på 1950-tallet.