Nyhetsartikkel

04 mai 2017

Vattenfalls tidigare planer på nya brunkolsgruvor stoppas

Det tjeckiska bolag som ifjol köpte Vattenfalls brunkolsverksamhet i östra Tyskland har valt att skrota Vattenfalls tidigare planer på expansion.

Miljoner ton brunkol blir kvar i marken, melder Sveriges Radio.

Vattenfalls försäljning av sin brunkolsverksamhet i den tyska regionen Lausitz möttes på flera håll av stora protester under förra året. Nu under våren har det tjeckiska bolaget EPH och deras dotterbolag LEAG, som köpte verksamheten, valt att skrotat Vattenfalls tidigare planer på expansion.

– Det här gör man helt enkelt som en strategisk grej, där bolaget inte riktigt ser en lovande framtid för kolverksamheten i Tyskland med nuvarande klimat- och energipolicy, säger Mikael Höök , docent i naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet.

I höstas stod det klart att EPH köpte upp fyra brunkolskraftverk och fem gruvor av Vattenfall. Men under våren har det tjeckiska bolaget valt att skrota Vattenfalls inplanerade expansioner. I kommunen Jänschwalde stoppas bygget av ett nytt kraftverk och en ny gruva. Samtidigt begränsas expansionen vid en annan gruva och beslutet för expansion vid en tredje skjuts upp i flera år.

– Det är väl min bedömning att det här är en viktig symbolhandling för att bättra på Tysklands status som miljöland. Kolet har varit en av de sista stöttepelarna för det gamla Tyskland som har varit väldigt fossilberoende. Sedan vill man då helt enkelt tona ner de till förmån för det nya gröna Tyskland.

I Jänschwalde blir 250 miljoner ton brunkol kvar i marken, vilket vid förbränning hade motsvarat ungefär fem gånger Sveriges årliga utsläpp.

LEAG:s VD Helmar Rendez har i ett pressmeddelande sagt att investeringarna inte längre är försvarbara på grund av den federala politik och ekonomi som inträtt.

Gunnar Lind, energisakkunnig på Greenpeace, menar dock att det inte har hänt något speciellt i den tyska energipolitiken sedan köpet.

– Vi tycker naturligtvis att det här är väldigt positivt. Vi ser det också som att det är en bekräftelse på att kolkraftverken inte kan konkurrera längre och naturligtvis som en stor framgång för miljöorganisationerna och det lokala motståndet.

Tysklands ambitiösa klimatåtaganden har gjort att landet har gått från att elproduktionen år 2000 bestod av 7 procent förnybar energi till att i dag stå för mer än en tredjedel.  I och med den tyska energiomställningen ”Die Energiewende” ska kärnkraften vara avvecklad till och med 2022.

Stoppet av den nya gruvan i Jänschwalde Nord innebär bland annat att tusentals människor inte tvingas flytta från sina hem, flerhundraåriga byar inte förstörs och att åkermark och skog förblir.

Gør innslag i Ekot

Kommentarer

kommentarer