Nyhetsartikkel

03 mai 2017

Kartlegger behov for forenklet nettilknytning

Rådgivningsselskapet EC Group har gjennomført en undersøkelse blant norske nettselskaper for å kartlegge behovet for forenkling av prosessen med nettilknytning. Konklusjonen er at det meste – bortsett fra beregning av anleggsbidrag – fungerer fint.

Mange nettselskaper mener at anleggsbidraget er svært komplisert og at det kan det være behov for forenklinger knyttet til denne prosessen.

Betaling for tilkobling til nettet

Se hva Energi Norge mener

– Det er viktig at beregning av anleggsbidrag og gjennomføringen av nettilknytning er en effektiv prosess. Regelverket må samtidig være forståelig og prosessene effektive slik at nettilknytning ikke blir en flaskehals for integrasjon av fornybar energi og strøm som klimaløsning i energibruk, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Det er også planlagt å gjennomføre en undersøkelse blant kundene etter sommeren for å finne ut hvilke tanker de har om prosessen med nettilknytning.

Mye ny kraftproduksjon og elektrisk utstyr – blant annet til elbiler og elferger – skal knyttes til strømnettet i årene som kommer. Dette krever store nettinvesteringer, og utløser samtidig kostnader i forbindelse med tilknytning til nettet.

Energi Norge arrangerer et møte om nettilknytninger 24. august. 

  1. Spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

    Rådgivningsselskapet EC Group har på oppdrag fra Energi Norge gjennomført en undersøkelse blant norske nettselskaper om nettilknytning og anleggsbidrag (april 2017).

Kommentarer

kommentarer