Nyhetsartikkel

03 mai 2017

Hafslund fikk et resultat etter 1. kvartal på nivå med fjorårets rekordresultat

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 940 millioner kroner i 1. kvartal 2017. Resultatet er 30 millioner kroner, eller tre prosent, lavere enn samme kvartal i fjor på grunn av mildere vær og lavere energiproduksjon.

– Resultatet er godt, til tross for mildt vær. Med normale temperaturer ville resultatet vært bedre enn fjorårets rekordresultat, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

Forretningsområdet Nett oppnådde et driftsresultat før avskrivinger på 394 millioner, som er på nivå med fjoråret.

Forretningsområdet Varme oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 252 millioner, som er 33 millioner lavere enn samme periode i fjor. Energisalget ble lavere som følge av at kvartalet var tre grader mildere enn normalt.

Forretningsområdet Produksjon oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) på 86 millioner, som er 9 millioner lavere enn samme periode i fjor. Kraftproduksjonen var 14 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor, mens oppnådd inntekt var 3 øre/kWh høyere enn i 1. kvartal i 2016.

Forretningsområdet Marked oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) på 202 millioner, som er på nivå med fjoråret. Antall kunder har økt med 20.000 fra 1. kvartal i fjor, til 1.092.000. Økningen i antall kunder mot fjoråret samt høyere kraftpriser gir en liten vekst i omsetningen, til tross for at mildt vær gjør at levert volum er 7 prosent lavere enn samme periode i fjor.

26. april offentliggjorde Hafslunds to største aksjonærer, Oslo kommune og Fortum, med til sammen 91,3 prosent av stemmene, en avtale som innebærer at Oslo kommune kjøper Fortums aksjer i Hafslund ASA, kjøper ut de øvrige aksjonærene, og tar selskapet av børs.

Oslo kommune og Fortum vil deretter gjennomføre flere transaksjoner, slik at eierskapet til dagens virksomheter i Hafslund blir følgende:

  • Hafslund Nett vil bli eid 100 prosent av Oslo kommune.
  • Hafslund Marked vil bli eid 100 prosent av Fortum.
  • Hafslund Produksjon blir eid 90 prosent av Oslo kommunes kraftselskap E-CO Energi og 10 prosent av Fortum.
  • Hafslund Varme og Klemetsrudanlegget vil bli slått sammen. Oslo kommune og Fortum vil eie 50 prosent hver av det sammenslåtte selskapet.

Før transaksjonene kan gjennomføres, kreves godkjennelse fra Oslo bystyre i møte 14. juni, fra konsesjonsmyndighetene og fra konkurransemyndighetene. Transaksjonene forventes gjennomført i 3. kvartal 2017.

– Vi i Hafslund er stolte av de resultatene konsernet har oppnådd de siste årene. Vi har vekst i alle forretningsområdene, og har hatt en stabil resultatvekst hvert av de siste fem årene. Vi har nå det høyeste vekst- og investeringsnivået vi har hatt noensinne, og sammen med pågående forbedringsarbeid er det grunnlag for god resultatvekst de neste årene, sier Ruyter.

– De kommende månedene, og spesielt fram til transaksjonstidspunktet, vil fokuset være å ivareta kundeleveransene, sikre stabil og god drift, ivareta kompetansen og den gode utviklingen i selskapet, slik at verdiene i selskapet utvikles positivt uavhengig av om transaksjon gjennomføres eller ikke, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Styret og administrasjonen vil tilrettelegge for nødvendige prosesser tilknyttet den annonserte transaksjonen. Styret vil innhente en uavhengig verdivurdering og avgi sin uttalelse om tilbudet til aksjonærene.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Kommentarer

kommentarer