Nyhetsartikkel

02 mai 2017

Økt byggeaktivitet innen vann- og vindkraft

Det er fortsatt høy aktivitet innen vindkraft, og ved utgangen av 1. kvartal var 4,5 TWh ny vindkraft og 2 TWh ny vannkraft under bygging.

Det arbeides med miljø- og transportplaner for flere vindkraftprosjekter, melder NVE.

Last ned ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 1. kvartal 2017”. (PDF)

Til tross for at vi nettopp har lagt vinteren bak oss, viser tallene økning i byggeaktivitet innen både vann- og vindkraft siden forrige kvartal. Økningen i ny kraftproduksjon under bygging er 0,6 TWh.

NVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2017 endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 20 vannkraftprosjekter med en estimert samlet kraftproduksjon på 378 GWh. To vindkraftprosjekter med en samlet produksjon på 325 GWh har fått konsesjon.

De to største enkeltprosjektene som fikk konsesjon, var Høgås og Joarknatten vindkraftverk på 235 GWh, og ett opprustings- og utvidelsesprosjekt tilknyttet Skjerka kraftverk i Mandalsvassdraget. Skjerka kraftverk får en årlig produksjonsøkning på 143 GWh.

I elsertifikatsystemet ble det i første kvartal 2017 godkjent 14 nye vannkraftanlegg og to solkraftanlegg med en samlet årsproduksjon på 195 GWh. Siden oppstart i 2012, er det godkjent 6,8 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.

Om rapporten
Rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.
Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

Kommentarer

kommentarer