Nyhetsartikkel

02 mai 2017

Norden enig om felles 5G strategi

Felles 5G-satsing.i Norden gir store muligheter for store nyvinninger for samfunn og økonomi.

Norden inkludert Baltikum er enige om en for en felles satsing på neste generasjon mobil infrastruktur. I et møte i Samferdselsdepartementet der statssekretær Reynir Jóhannesson var vert ble deltakerne enige om innholdet i en felles strategi og samarbeid i hele den Nordiske regionen inkludert Baltikum, skriver Computer World.

Sentralt er erkjenningen av at de nordiske landene utgjør et marked på 33 millioner mennesker, som er en betydelig base for samarbeid på tvers av landegrensene. Målet er en rask utvikling av 5G-nett og -tjenester.

Samarbeidet er delt inn i tre områder og sju hovedpunkter.

Deltakerlandene er enige om å prioritere utveksling av retningslinjer, god felles praksis og felles spilleregler for de tre områdene beredskap og nødsamband, intelligente samferdselssystemer og selvkjørende kjøretøyflåter og smarte byer.

Landene er også enige om å legge til rette for denne nye digitale infrastrukturen gjennom disse sju prioriterte punktene:

  • Mer og flere frekvenser tilgjengelig fortløpende, for å sikre at tester, forsking og utvikling og kommersiell bruk av 5G-nettverk etter hvert som de tas i bruk.
  • Samarbeid på tvers av landene for å utvikle 4G/5G-tjenester.
  • Legge til rette for innovasjon og utvikling av produkter og tjenester basert på 5G-nettverk i hele Norden.
  • Legge til rette for at institusjoner innen høyere utdanning og forsking i Norden deltar aktivt i utvikling av nye bruksområder for 5G
  • Særlig støtte til at 5G-nett rulles ut tidlig i urbane områder og langs sterkt trafikkerte hovedsamband.
  • Særlig støtte at 5G tas i bruk i næringsvertikaler som samferdsel, energi, helse, landbruk, industri, smarte byer og sikkerhet og beredskapssektorene.
  • Aktivt redusere reguleringer som bremser 5G, og, der det er mulig, øke bevisstheten om mulighetene i 4G/5G og oppmuntre næringslivet i Norden inkludert Baltikum til å ta så mange ledende posisjoner som mulig i dette markedet og i markedet for Tingenes Internett, som allerede er i en rivende utvikling.

De deltakende landene er enige om at forholdene for å ta i bruk og bruke fordelene regionen allerede har til å utvikle næringsliv og industri er de aller beste.

Norden enig om felles 5G strategi | Computerworld

– I den nordisk-baltiske regionen ligger forholdene godt til rette for å drive innovasjon og utvikle bedrifter. Men vi skal gjøre både Norge og hele regionen mer attraktiv for investorer og grundere, for alle som ønsker å utvikle spennende og nyttige tjenester på fremtidens mobil-nett. Som myndigheter skal vi være medspillere og sikre et fremtidsrettet lov- og forskriftsverk. Dette skal ivareta personvern og sikkerhet samtidig som det gis rom for å utvikle og teste det nye og ukjente, og skapes spillerom for å lykkes, sier Jóhannesson i en pressemelding.

Kilde: Computer World

Kommentarer

kommentarer