Nyhetsartikkel

28 april 2017

Overskudd på 38 millioner i Østfold Energi

Østfold Energi fikk et årsresultat for 2016 på 38 millioner kroner, mens resultatet i 2015 var minus 241 millioner kroner.

Styret anbefaler generalforsamlingen å betale 30 millioner kroner i utbytte til sine eiere, og eierne er Østfold fylkeskommune og 13 øvrige kommuner i Østfold.

Østfold Energi har levert 3.8 milliarder kroner i utbytte til sine eiere siden etableringen i 1995. I for var eneste gang det ikke har blitt utbetalt utbytte.

Vann, vind og varme
Østfold Energi AS produserer energi fra fornybare kilder som vann, vind og varme. Vannkraftproduksjonen foregår ved egne og deleide vannkraftverk i Indre Sogn, Salten og Østfold.

Innenfor vindkraft er selskapet medeier i vindkraftverkene Mehuken i Sogn og Fjordane og Midt-fjellet i Hordaland.

Varmevirksomheten leverer fjernvarme til kunder i Sarpsborg, Rakkestad, Mysen og Halden.

Den totale energiproduksjonen var i 2016 på 2.217 GWh, en nedgang fra 2.428 GWh i 2015 slår Bærekraftsrapport for 2016 fast. Dette tilsvarer omtrent 1,5 prosent av landets fornybare kraftproduksjon.

Gleder seg til jobb
93 prosent av de ansatte gleder seg til å gå på jobb, mens sykefraværet i 2016 var gått noe opp til 5,7 prosent. Selskapet hadde ingen personskader som medførte fravær.

 I rapporten står det at selskapet ikke hadde alvorlige miljøhendelser, at de satte ut 14.950 settefisk i dammer, og at det kun ble registrert en død fugl i vindparkene.

Tapte på Rygge – solgte vindpark med gevinst
Selskapet har måttet skrive ned verdien av sine lån og aksjene i Rygge Sivile Lufthavn med til sammen 56 millioner kroner, mens de kan bokføre en gevinst for salget av en vindpark for 50 millioner kroner gjennom datterselskapet Zephyr AS hvor Østfold Energi har en eieradel på 50 prosent.

Konsernet har investert 73 millioner kroner i 2016, og har ytterligere investeringsplaner for 271 millioner kroner i perioden 2017–2021.

– Østfold Energi opererer i et europeisk energimarked i endring, preget av lave kraftpriser. Det er også stor usikkerhet om fremtidig pris- og markedsutvikling. Vi forbereder oss på fortsatt lave priser de neste årene, skriver administrerende direktør Oddmund Kroken i åreberetningen.

Kommentarer

kommentarer