Nyhetsartikkel

07 april 2017

Gatwick laver affald til energi på stedet

For nylig åbnede Gatwick Lufthavn i samarbejde med DHL op for et nyt affaldsanlæg, der gør lufthavnen til den første i verden, der producerer energi fra flyaffald på stedet.

I Gatwick Lufthavn vil man fremover genbruge og omsætte rester som mad og emballage til energi på stedet.

Hos Gatwick Lufthavn ved London kan man nu bryste sig af at være den første lufthavn i verden, hvor man genbruger og omsætter rester som mad og emballage til energi på stedet

.

Læs også: London sætter (mere) genbrug på dagsordnen

For nylig åbnede lufthavnen som den første, i samarbejde med DHL Supply Chain, nemlig op for det første ICW-kompatible forbrændingssystem af biomasser, til en værdi af 3,8 mio. pund (knap 33 mio. kr.), der skal hjælpe med at opnå en genanvendelsesprocent på 85.

DHL’s nye affaldsanlægs primære opgave er at bortskaffe kategori 1-affald som mad og emballage fra internationale fly sikkert, samtidig med at det konverterer andet organisk affald til energi, der bl.a. skal styrke Gatwicks vandindvindingssystem.

Via det nye anlæg bliver affaldet forvandlet til et tørt og pulveriseret organisk materiale, der bl.a. skal anvendes som brændstof til opvarmning af lufthavnen. Derudover er anlægget indstillet til at spare lufthavnen for ca. 1.000 pund (omkring 8.600 kr.) per dag i energi- og affaldsomkostninger.

Øgning i genanvendelse
I øjeblikket behandler Gatwick 2.200 tons kategori 1-affald om året, hvilket udgør ca. 20 procent af lufthavnens samlede affald. Det nye energianlæg skal behandle omkring 10 tons affald om dagen på stedet, hvor det tidligere er blevet behandlet andetsteds.

Plan for fremtidig genbrug på stedet i Gatwick Lufthavn.

Ved at centrere de fleste af lufthavnens aktiviteter på ét sted, har man en målsætning om at øge lufthavnens genanvendelsesprocent fra 49 procent i år til 85 procent i år 2020. Derudover har man planer om at transportere affald fire gange mere effektivt end tidligere, hvilket kan reducere lokal trafik og kulstofemissioner.

”På vores rejse mod at blive en af de mest grønne lufthavne i verden vil vores nye anlæg få problematisk affald til at blive en bæredygtig energikilde. Vi er overbeviste om, at det vil sætte en ny standard for andre, der ønsker at følge i vores fodspor”, siger Stewart Wingate, der er CEO i Gatwick.

En bæredygtig fremtid
Martin Willmor, der er senior vice president hos DHL Supply Chain tilføjer:

”I de seneste ti års samarbejde med Gatwick er vi glade for stadig at finde på innovative måder at forbedre driften i hele lufthavnen. Bortskaffelse af kategori 1-affald kan være meget dyrt og tidskrævende, men vores nye affaldshåndteringssystem er et stort skridt i den rigtige retning. Gatwick fører an i at konvertere affald i lokale energikilder, og vi er allerede ved at undersøge en række yderligere initiativer til at støtte bæredygtig energiproduktion og den fremtidige udbygning af lufthavnen.”

DHL Supply Chain forvalter i dag indgåede leverancer i Gatwick Lufthavnen gennem logistiske systemer og konsolideringsfaciliterer på vegne af lufthavnens 150 partnere og forhandlere. Udviklingen af det nye affaldshåndteringsanlæg er også i samarbejde med DHL’s nyligt annoncerede tilsagn om at reducere alle logistik-relaterede emissioner til nul i år 2050.

Hos DHL Supply Chains hovedselskab ønsker man i fremtiden at blive markedsførende i grøn logistik, hvorfor selskabet har planer om at udvide sin portefølje af grønne produkter og tjenester for at hjælpe kunder med at opnå deres egne mål for fremtidig klimabeskyttelse.

Sitet edie.net har besøgt Gatwick og set nærmere på anlægget. Se mere i videoen nedenfor.

– EL

Kommentarer

kommentarer