Nyhetsartikkel

06 april 2017

Forventer økt etterspørsel etter strøm

Elektrifisering av samfunnet påvirker strømprisen. Nye datahaller er blant sektorene som vil øke etterspørselen etter strøm i fremtiden, skriver LOS Energy i dagens kraftkommentar.

15 år nesten uten vekst i etterspørselen etter kraft, skal nå erstattes med god vekst inn mot 2020. Det kommer frem i en rapport skrevet av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fra 2000 til 2015 økte strømforbruket i Norge med fattige 5,6 prosent. Bare i løpet av det siste året har etterspørselen steget med 2,7 prosent. NVE tror at veksten vil fortsette og peker på flere sektorer hvor de forventer vekst. Nye datahaller, elektriske ferger og overgang fra fyringsolje til strøm, er området som bidrar til forventningen om betydelig økt vekst.

Elektrifisering påvirker strømprisen
I det siste tiåret har strømprisanalyser konsentrert seg om tilbudssiden i markedet. Dersom NVE får rett i sine antakelser, vil etterspørselssiden i enda større grad være med på å bestemme fremtidens strømpriser.

LOS Energy Kraftkommentar på YouTube

Kommentarer

kommentarer