Nyhetsartikkel

06 april 2017

Bixia redovisar ett resultat för 2016 på 69,3 miljoner kronor innan skatt

2016 var ur flera perspektiv ett mycket bra år för Bixia. Resultat blev 69,3 miljoner kronor innan skatt vilket är 66 procent bättre än året innan.

Det är ett mycket tillfredsställande resultat och den viktigaste framgångsfaktorn är medarbetarnas kompetens och engagemang» säger Stefan Braun, tf vd på Bixia.

Bixia kan därmed konstatera att den transformation som företaget genomgick under 2015, med effektiviseringar och kostnadsreduktioner, har givit önskat resultat. Bixia har hittat sin position kring närproducerad el och nu har även försäljningen tagit fart. Under 2016 ökade försäljningen av produkten ”Bixia Nära” med 300 procent.

– Att fler kunder gör ett aktivt val som förändrar klimatet i rätt riktning är en utveckling som vi gläds åt och som bådar gott för framtiden, säger Stefan Braun.

Bixia var tidigt ute med att bygga relationer med producenter och köpa deras el. Under året har Bixia tecknat avtal med närmare 200 nya producenter av sol-, vind- och vattenkraft.

– Samtidigt närmar vi oss nu vårt mål med stormsteg – att ha fysiskt balansansvar för lika mycket förnybar elproduktion som våra kunder använder. Det har även blivit en naturlig del av vår verksamhet att koppla samman elförbrukarna med producenterna, berättar Stefan Braun.

En trend som Bixia gärna driver på handlar om att även fler konsumenter vill producera sin egen el och bli och prosumers. Det enklaste sättet för de flesta privatpersoner är att sätta upp solpaneler på taket.

– Det här är något som vi på Bixia välkomnar och jobbar proaktivt med. Bland annat köper vi gärna in den överskottsel som de själva inte använder och säljer den vidare.

Att förenkla för producenter av förnybar el är en av flera åtgärder som behöver vidtas om vi ska lyckas nå en helt förnybar elmarknad. Som prisläget på el och elcertifikat ser ut idag är det för många producenter, inte lönsamt att producera el.

– Vindkraften kämpar med lönsamheten i befintliga anläggningar samtidigt som det är svårt att få nyinvesteringar lönsamma. Även vattenkraften möter utöver lönsamheten, stora utmaningar genom nya regelverk som innebär modernisering av miljöprövningar och miljöanpassningar, berättar Stefan Braun.

Digitaliseringens framväxt, prosumer-trenden och en mer europeisk elmarknad, är några av de största och mest spännande utmaningarna de kommande åren.

– Vi på Bixia kommer att fortsätta att lägga vår kraft på att minska klimatförändringarna genom att öka andelen förnybar, närproducerad el, säger Stefan Braun.

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och   Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från 1200  anläggningar.

Kommentarer

kommentarer