Nyhetsartikkel

04 april 2017

Bortfall av skyggerating – hva nå?

Alternativet til kredittratinger fra store ratingbyråer – såkalt skyggerating – vil nå reguleres strengere og kan forsvinne.

Ettersom et velfungerende ratingsystem har vært en suksessfaktor for obligasjonsmarkedet, er det viktig med lignende system også i fremtiden, mener Energi Norge, skriver Energi Norge i en pressemelding.

– Siden totalkostnaden ved å bli vurdert av de store byråene som Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch ofte er høyere enn nytten av ratingen for mange selskaper, har norske og nordiske investeringsbanker over tid laget et alternativ til denne «offisielle» ratingen – såkalt skyggerating. Denne ratingen og analysene har vært en suksessfaktor for det norske obligasjonsmarkedet, sier næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.

Nå har EUs overvåkningsorgan for verdipapirmarkedet, ESMA, indikert at disse skyggeratingene faller innenfor det samme regelverket som de regulerte ratingene og markedet forventer at skyggeratingen bortfaller.

Det er viktig at det etableres lignende systemer i fremtiden, og kraftnæringen støtter alle nye aktører og initiativer som bidrar til dette.

– I møter med medlemmer har det kommet tydelig frem at det er viktig med flere ratingbyråer som sikrer mangfold og konkurransedyktige priser på slike ratinger. Det er derfor gledelig at det er flere nye prosjekter i gang med sikte på å etablere godkjente ratingbyråer rettet inn mot det nordiske kraftmarkedet – som et alternativ til de tre store, internasjonale ratingbyråene, sier Solberg.

Seminar om kapital i energibransjen

Obligasjoner er rentebærende gjeldsbrev som utstedes av stater eller selskap. Større selskaper har en kredittrating av ett eller flere av de store ratingbyråene, som vurderer kredittkvaliteten til selskapene – altså evnen til å betale tilbake gjelden og flere finansielle nøkkelfaktorer.

– Vi i Energi Norge vil arrangere et seminar i Oslo 31. mai, der bortfallet av skyggerating og andre bransjespørsmål knyttet til kapital og finans, løftes frem, forteller rådgiver i Energi Norge, Lars Ragnar Solberg, som også er ansvarlig for seminaret.

Leder av finansavdelingen i Lyse, Geir Magne Tjåland, kommer til seminaret «Kapital i energibransjen» for å snakke om konsekvensene av bortfallet av skyggerating og løsninger rundt dette.

Det vil også bli innlegg om:

  • Grønne obligasjoner
  • Plasseringsbegrensninger: 15 prosent regelen for pensjonskasser
  • Industriens investeringer i norsk vannkraft
  • KLPs erfaringer som eier i energibransjen
  • Makroøkonomiske utsikter¨
  • Energibransjens inntektsutsikter (kraft, elsertifikater og nettselskapenes inntektsrammer)
    1. 31. mai 20

Kommentarer

kommentarer