Nyhetsartikkel

04 april 2017

«En unormal normal i kraftmarkedet»

Det uforutsigbare vinterværet har gitt oss en unormal normalsituasjon i kraftmarkedet. Prisvinnerne ligger i Nord-Norge, takket være store mengder vann og snø, skriver Andreas Myhre, direktør Krafthandel i LOS ENERGY i ukas kraftkommentar.

Engrosprisen for strøm levert i Oslo for mars havnet på 28,1 øre/kWh. Dette er 1 øre lavere enn februarprisen, og helt på gjennomsnittet for de siste ti årene. Likevel er prisen høyere for mars enn vi har vært vant med de siste årene.

Økte priser                       
Strømprisen i Norge varierer i takt med internasjonale energipriser, vel å merke dersom forholdene for vannkraften er normale. Her ligger også forklaringen på at prisene i mars har ligget høyere enn gjennomsnittlig for mars måned de tre siste årene.

Årsaken er ganske enkelt at vi nå ser et løft i de internasjonale energiprisene, sammenliknet med foregående. Ringvirkningene merkes umiddelbart også her hjemme.

Normalt
Ser vi på forholdene for vannkraftproduksjon i hele Norge, har de blitt normalisert i løpet av mars måned.

Slik har det ikke vært på en stund: I over ett år har både vann- og snømengder ligget under de vanlige nivåene når vi ser på Norge som helhet.

Unormalt
Straks vi forlater gjennomsnittstallene og ser nærmere på de enkelte regionene for seg, er likevel ikke bildet helt normalt. Fordelingen er nemlig uvanlig skjev: Mens sørlendingene har hatt lite nedbør de siste månedene, har nordlendingene hatt vesentlig mer enn normalt.

Nordpå ser vi at snø og vann har samlet seg i store mengder de siste månedene. Dette overskuddet betyr at vannkraftprodusentene nordpå er villige til å produsere strøm på lavere priser enn resten av Norden.

Årets vinterprisvinner
Nord-Norge har dermed vært den store prisvinneren denne vinteren med de laveste prisene i hele Norden. I Sverige og Danmark er det andre årsaker som spiller inn: Her har stor utbygging av vindkraft satt sitt preg på prisene i mars, og vinterblesten har dermed gitt gunstige strømpriser også her.

I denne sammenlikningen sitter Oslo igjen med både lite snø og lite installert vindkraft, noe som betyr at hovedstaden ble pristaperen i mars – med høyest strømpris, tett fulgt av Vest- og Sør-Norge.
Ingen tegn til økte priser fremover
Hva har vi så i vente framover? Markedsprisene tilsier at året 2017 prismessig vil likne mye på 2016. Fram mot sommeren vil engrosprisene falle til under 20 øre.

På lengre sikt – fram mot 2020 – kommer også ny energiproduksjon inn i markedet, noe som skaper forventning om lavere priser enn vi har sett i løpet av både 2016 og 2017.

 

 

Kommentarer

kommentarer