Nyhetsartikkel

04 april 2017

30,8 millioner elsertifikater annullert

3. april ble 30,8 millioner elsertifikater for 2016 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Den totale elsertifikatplikten for 2016 i Norge og Sverige var 30 848 987 elsertifikater. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 9 607 981 elsertifikater annullert i Norge, mens 21 218 247 elsertifikater ble annullert i Sverige. Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 22 924 elsertifikater (Sverige: 22 759 og Norge: 165). Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 26 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2016. Med 30,8 millioner annullerte elsertifikater under årsoppgjøret for 2016, betyr det at beholdningen er redusert med 4,8 millioner elsertifikater til en total beholdning på 13,3 millioner elsertifikater.

Mer informasjon om annulleringen i Sverige. (ekstern lenke)

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres onsdag 19. april 2017.

Bakgrunn – annullering av elsertifikater i Norge

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktig elforbruk. I 2016 var elsertifikatkvoten på 11,9 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 200,21 (1,5 x kr 133,47) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2016 til og med 31. mars 2017.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer