Nyhetsartikkel

30 mars 2017

Søviknes åpnet Vinterkonferansen til Energi Norge

Olje- og energiminister Terje Søviknes åpnet onsdag Energi Norges Vinterkonferanse i Helsinki.

Årets konferanse har endringer og nye løsninger i energibransjen som tema.

– Fornybarsamfunnet kommer ikke av seg selv, det krever kloke beslutninger og årvåken innsats over lang tid for å få det til. I Norge har vi et fantastisk utgangspunkt, men det betyr ikke at vi ikke må ta vare på og videreutvikle de fornybare energiressursene vi har, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Vinterkonferansen samler representanter fra både kraftsektoren, myndighetene og interesseorganisasjoner. I sitt åpningsinnlegg pekte statsråd Søviknes på noen av de viktigste elementene regjeringen vektlegger i sin energipolitikk.

– Et moderne samfunn er avhengig av stabil og sikker tilgang på elektrisitet. Effektive og velfungerende markeder, et sterkt nordisk samarbeid og fortsatt satsing på teknologisk utvikling er viktig for å sikre at kraftsystemet fungerer som det skal, sier Søviknes. 

Kommentarer

kommentarer