Tre vindkraftsbolag anmäler Energimyndigheten till Riksrevisionen.

Bolagen visar i sin anmälan att Energimyndigheten bortsåg från egen rapport i sitt åtgärdsförslag mot den priskollaps på elcertifikaten som nu pågår.

”Myndigheten har bevisligen haft vetskap om att myndighetens förslag grundades på felaktiga antaganden om produktionskostnaden för vindkraft.” säger advokat Hans-Anders Odh, partner på Advokatbyrån Gulliksson, som företräder anmälarna.

I anmälan påvisas hur Energimyndighetens förslag om att öka befintligt elcertifikatsystem med 18 nya TWh grundats på felaktiga antaganden om produktionskostnaden för ny vindkraft och att förslaget därför inte kommer att motverka den priskollaps som nu pågår. Elcertifikaten har tappat ca 50% på bara några månader. ”Förslaget står därför i strid mot regeringens instruktion till Energimyndigheten (M2015/03314/Ee, daterat 24 september 2015) i vilket regeringen redan 2015 uttryckligen krävde att myndighetens förslag skulle förebygga och motverka en priskollaps på elcertifikat.” anmärker Hans-Anders Odh.

Energimyndigheten utgår i sin rapport Kontrollstation 2017, Delredovisning 2 (ER 2016:19, publicerad den 18 oktober 2016) från att produktionskostnaden kommer att plana ut och ligga kvar på en genomsnittlig nivå på ca 45 öre/kWh ända fram till 2030, vilket är i paritet med kostnaden för många tidigare gjorda investeringar. Detta är grunden till att Energimyndigheten har föreslagit att förlänga existerande elcertifikatsystem med ytterligare 18 TWh fram till 2030.

Anmälarna visar dock att Energimyndigheten bara några veckor innan rapporten upprättades hade offentliggjort en annan rapport, Produktionskostnader för vindkraft (ER 2016:17, publicerad den 5 september 2016), där man bedömde att det redan 2016 var möjligt bygga ca 20 TWh till en produktionskostnad mellan 32-35 öre/kWh, dvs. ca 11 öre lägre än vad myndigheten antagit i sitt förslag till ett förlängt och utbyggt elcertifikatssystem.

”Om Energimyndigheten hade baserat sitt förslag om nytt utbyggnadsmål på fakta från sin egen rapport om produktionskostnader, borde de ansvariga personerna på myndigheten insett att en utvidgning av samma system med 18 TWh kommer att leda till överutbyggnad och priskollaps på elcertifikat som följd.” säger Hans-Anders Odh.

Det är också mycket riktigt den snabbt sjunkande produktionskostnaden för nya vindkraftsanläggningar som är anledningen till den pågående priskollapsen för elcertifikat och det gröna blodbad som kommer att fortsätta om inget görs.

”Alla de privatpersoner och företag som har investerat i och möjliggjort den gröna omställningen har nu blivit förlorare på grund av att elcertifikatsystemet inte har förmått nå upp till målen om stabila spelregler och rimliga villkor. Detta är i sig stötande och orätt.” menar Hans-Anders Odh. ”Vi ser nu början på en konkursvåg som drabbar förra generationens svenska vindkraftsinvesterare. Vindkraftens pionjärer var små ekonomiska föreningar, lantbrukare och privatpersoner. Det är de som nu får ta smällen.”

”Det enda rimliga är att nuvarande elcertifikatssystem stängs för nya anläggningar när utbyggnadsmålet för systemet nåtts, vilket förväntas ske redan under 2017. Det måste våra beslutsfattare inse. Målet om tillkommande 18 TWh förnybar elproduktion får omfattas av ett nytt elcertifikatsystem som inte påverkar redan gjorda investeringar.” konstaterar Hans-Anders Odh.

______________________

Kontaktpersoner och anmälare av Energimyndigheten

Karsholm Vindkraft AB, Karl David Oscarsson, mobil +46 70 582 90 44, e-post dodavov@hotmail.com

Vrången Kraft AB, Fredrik Janson, mobil 070 617 71 70, e-post fredrik@janson.se

Klågerup Kraft AB, Jonas Silfverschiöld, mobil 070 662 25 00, e-post jonas@cehkab.com

Kontaktpersonernas ombud

Advokat Hans-Anders Odh, Advokatbyrån Gulliksson, Partner, telefon 046 19 05 20, mobil 070 347 57 45, e-post hans-anders.odh@gulliksson.se