Nyhetsartikkel

22 desember 2016

Ny kontraktstandard for anskaffelser

Flere kraftselskaper har over tid etterspurt en balansert kontraktstandard for anskaffelser. Nå har en arbeidsgruppe med representanter fra flere medlemsbedrifter utviklet den nye KOLEMINI-kontraktstandarden.

KOLEMINI ble lansert 30. november etter at versjon 3.0 av den eksisterende KOLEMO-standarden så dagens lys i 2015, skriver Energi Norge på sine nettsider.

Nytteverdien ved bruk av både KOLEMO 3.0 og KOLEMINI som kontraktstandarder er at prosjekter blir levert på tid, får færre endringsordre, mindre konflikter og totalt sett bidrar til å redusere kostnader.

Arbeidsgruppen for KOLEMINI startet opp i januar 2016, bestående av representanter fra Hafslund, E-CO Energi, Eidsiva Energi og Statnett.

– De har bidratt med et omfattende arbeid, som gjør at vi nå kan lansere denne kontraktstandarden. Vi har også sørget for juridisk kvalitetssikring og håper KOLEMINI kommer til stor nytte for bransjen, sier koordineringsansvarlig for prosjektet Iren Røset Aanonsen, rådgiver i Energi Norge.

Hvorfor bruke KOLEMO 3.0 og KOLEMINI?
For at et prosjekt med mange grensesnitt skal bli så vellykket som mulig, er KOLEMO 3.0 best egnet. I prosjekter med få grensesnitt er KOLEMINI best egnet.

– Ved å bruke en standard som er utviklet og testet ut av bransjen, vil kontraktsforhandlingene gå lettere, og man får en mer smidig prosjektgjennomføring og mindre grunnlag for tvister etter prosjektavslutning. Erfaringsmessig oppnås en ressursbesparelse på 15-20 prosent ved å benytte KOLEMO fremfor bruk av andre ikke-bransjetilpassede standarder, sier kontraktsjef Sølvi Glevoll i Hafslund.

Bruksområder
Primært er KOLEMO 3.0 benyttet i kraftnæringen ved kjøp av elektromekanisk utstyr. Kontraktbestemmelsene regulerer alle forhold fra forespørsel til leveranse, montering, testing, dokumentasjon og overtagelse på anlegg.

KOLEMINI vil bli brukt til et bredere spekter av anskaffelser, og er velegnet også for prosjektledelse ved oppgradering og nyanskaffelser av trafo, kontrollanlegg og andre standardkomponenter til nett.

Kommentarer

kommentarer