Nyhetsartikkel

22 desember 2016

Tysk selskap største eier av norske småkraftverk

Det var i januar i fjor nyhetene om Aquila begynte å komme: Et tysk selskap, Aquila Capital, hadde kjøpt opp 33 småkraftverk – noe som skjedde i november 2014. De 33 var tidligere eid av Grønnkraft.

Senere samme år kjøpte Aquila opp samtlige aksjer i kraftselskapet Småkraft, og i ettertid har de også kjøpt opp Norsk Grønnkraft, som de i 2014 altså kjøpte 33 kraftverk av. I det stille ble et tysk investeringsselskap plutselig største eier i norsk småkraftbransje.

Les Eva Nordlunds kommentar: «Stopp salget av norsk vannkraft til utlandet»

Småkraft AS hadde i 2015 driftsinntekter på drøyt 216 millioner kroner. Norsk Grønnkraft hadde samme år driftsinntekter på 49 millioner. Begge selskaper gikk i underskudd på årsresultatet, men har også store verdier i eiendeler: For Norsk Grønnkraft sin del er eiendelene verdt over 720 millioner, for Småkraft 1,9 milliarder.

Totalt driver Aquila nå over 100 vannkraftverk i Norge.

Fusjonerer kraftselskaper
Denne uka kom meldinga om at Aquila nå fusjonerer Småkraft og Norsk Grønnkraft til ett selskap – med navnet Småkraft. Det nye selskapet vil produsere nesten 1 TWh årlig, og ha 90 aktive kraftverk. 1 TWh tilsvarer det totale årlige strømforbruket til en by med nesten 68.000 mennesker. I Norge som helhet var hele strømforbruket i 2014 på 117,1 TWh, ifølge SSB.

Les også: Derfor skal norsk vannkraft til utlandet

– Vi har tro på at Småkraft vil være en av de ledende vannkraftverkene i Europa, og denne utviklingen understreker vår interesse og vårt engasjement i sektoren. Fusjonen er det neste logiske skrittet mot en videre konsolidering av vår eksisterende vannkraftvirksomhet i Norge, sier Oldrik Verloop, Aquila Capitals administrerende direktør og styremedlem i Småkraft AS, i en pressemelding fra selskapet.

Med dette blir Småkraft og Aquila også norske største småkraftaktør. Sammenslåingen er forventet å tre i kraft fra januar.

– Økt interesse for vannkraft
I pressemeldinga skriver selskapet også at de har vekstplaner; de skal også opprette et selskap, Småkraft Utbygging, som skal bygge nye, og rehabilitere gamle, småskala vannkraftverk.

Les også: Finsk og norsk vannkraft slår seg sammen

Målet er å bygge fem til ti vannkraftverk hvert år, sier Verloop i pressemeldingen. Selskapet begrunner dette med at Norge ses på som et satsingsområde, og at det er stor interesse hos investorer for norsk kraft. I 2015 meldte en kraftinvestorrådgiver at rundt halvparten av interessentene i burdrunder på kraftverk, er utenlandske.

– Fusjonen skjer på et tidspunkt da institusjonelle investorers interesse i fornybar energi øker betraktelig. Vår størrelse, ekspertise og brede kontaktfelt gjør oss til en ettertraktet partner i vannkraftsektoren i Norge. Vi ser frem til å bidra til den videre veksten av fornybar energi i Norge, sier Michaela M. Eder von Grafenstein, forvaltningsansvarlig for realaktiva hos Aquila Capital, i pressemeldinga.

Kommentarer

kommentarer