Nyhetsartikkel

30 oktober 2016

Slutt på «Happy Hour» i energiprisene

Tiden med uvanlig lave energipriser ser ut til å gå mot slutten.
  • Økonomisk avkjøling globalt, sammen med utbygging av overkapasitet i mange energimarkeder har gitt et kraftig fall i olje-, kull- og gassprisen.
  • Den grønne bølgen har sørget for ekstremutbygging av ny fornybar energiproduksjon i Europa, noe som har resultert i ytterligere tro på at energiprisene forblir lave.

Nå ser vi at energimarkedene tilpasser seg den nye virkeligheten og prisene øker. Norden har også opplevd en tørr høst. Sammen med den nye virkeligheten i råvaremarkedene, gir dette oss prisnivåer godt over det vi har vært vante med de siste årene.

Last ned grafene fra sendingen her.

se Kommnentaren her: http://www.mynewsdesk.com/no/losenergy/news/slutt-paa-happy-hour-i-energiprisene-194005

Kommentarer

kommentarer