Nyhetsartikkel

30 oktober 2016

Regjeringen gir distrikts-Norge dyrere nettleie

Tilskuddsordningen reduserer nettregningen for kunder i områder der det er tøffest og dyrest å drive strømforsyning i. – Ikke fjern den, skriver Knut Lockert.
Solberg-regjeringen foreslår at det ikke bevilges midler til utjevning av overføringstariffer i 2017. Dette er en av flere saker i statsbudsjettet for 2016 som skal tas opp med Energi- og miljøkomiteen tirsdag, skriver Distriktenes Energiforening (Defo) på sine nettsider.

Et tilskudd på 60 millioner kroner gir en viktig og riktig utjevningseffekt hos kundene til de energiverkene som ligger der det er mest værhardt, spredtbygd og dyrest å drive energiforsyning i Norge. 60 millioner tilsvarer 0,1 øre av elavgiften. Det er et svært billigtiltak for mer rettferdige tariffer, mener Defo.

Rett til kundene
Bevilgningen til utjevning av nettleien går rett til kunden som fradrag i tariffen.

Og bare for å ha nevnt det, er vi i Defo noe lei av at ethvert tiltak fra Regjeringen pakkes inn i idé om at bare vi blir kvitt de mindre selskapene, så er vi på rett vei med norsk energiforsyning. Her bommer Regjeringen fundamentalt. For vår del er det fristende å vise til rapporten fra Adapt Consulting offentliggjort siste uke, der det fremkommer at de små og mellomstore selskapene i Norge bidrar betydelig til det grønne skiftet. De er også raske til å snu seg og gjennomføre endringsprosesser.

På NVEs oversikt over selskapene i Norge best leveringskvalitet, må vi ned på niendeplass før vi finner ett av Regjeringens mønsterverk – som er et stort verk med tilstrekkelig mange tusen kunder slik regjeringen mener alle nettselskaper skal ha.

Alle de ni første er selskaper som regjeringen vil ha bort fordi de angivelig skal være for små. Men: De ni første plassene er mindre distriktsenergiverk, med Hemsedal energi på toppen.

Økt tilskudd til ENOVA
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til ENOVA. De ønsker å gi ENOVA en forsterket rolle når det gjelder klimavennlige tiltak og regjeringen foreslår å tilføre 2,3 milliarder kroner til Enovas virksomhet neste år.

Dette er en økning på om lag 90 millioner kroner. Fra vår side stiller vi oss bak dette forslaget.

Elavgiften er foreslått økt – et helt feil signal
Elavgiften foreslås økt med 2 prosent fra 16,00 øre til 16,32 øre pr KWh. For de som har redusert sats foreslås det ingen endring.

Økt elavgift gir et helt feil signal dersom vi ønsker et grønt skiftet.

Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder, og da betyr økt elavgift økt skattlegging av fornybare energikilder og klimavennlig forbruk. Økningen kommer etter en rekke tidligere økninger av avgiften som samme Regjering står bak.

Bensin- og dieselavgiften, har økt med 4,7 og 4,5 prosent siden den blå-blå regjeringen tok over i 2013. I løpet av den samme perioden har elavgiften økt med hele 37,8 prosent. Det er over åtte ganger mer. 

Grunnrenteskatten økes
Grunnrenteskatten økes og gir en merinntekt til staten på 125 millioner kroner påløpt. Defo har sammen med en rekke aktører i kraftbransjen – som Energi Norge og Norsk Industri – skrevet et brev til finanskomiteen der dette tas opp i større bredde og sammenheng.

Den økte grunnrentebeskatningen gjør mange prosjekter som er lønnsomme før skatt til ulønnsomme etter skatt. Dette harmonerer ikke med et grønt skifte. 

Kilde: Defo

Kommentarer

kommentarer