Nyhetsartikkel

23 oktober 2016

Fjernvarme har erstattet 80 oljekjeler i Harstad

Statkraft Varmes fjernvarmeanlegg i Harstad har bidratt til at 80 kjeler som tidligere ble fyrt med olje, nå er slukket. Det har redusert CO2-utslippet i byen betydelig, skriver Harstad Tidende.

– Etter noen barnesykdommer og lekkasjer rundt i byen, virker nå fjernvarmeanlegget på Hjellholmen etter forskriftene. Det betyr at vi slipper ut vanndamp og CO2 i godkjente mengder, sier driftssjef Leif Bernt Pedersen til Harstad Tidende.

Fjernvarmeanlegget er en stor ovn som varmer opp vann som sirkulerer i nedgravde rør og forsyner flere bygninger med varme. Det fungerer med andre ord som et stort radiatoranlegg. Temperaturene i ovnen ligger på opp mot 1000 grader.

– Det vi ser som kommer ut av pipa er vanndamp. De dagene vi ikke ser dampen, skyldes det temperaturen i lufta og at flisen er nesten tørr. Vannet som går ut av anlegget til kundene holder 105 grader på vinteren og 80 grader på sommeren, og det taper seg én grad til endepunktet og kunden bruker i snitt 20 grader, forklarer Pedersen.

Med lokal skogsflis som hovedenergikilde kan fjernvarmeanlegget på Hjellholmen i Harstad i Troms levere miljøvennlig varme til offentlige og private kunder. Biobrensel er en fornybar energikilde.

De store bygningene som tilhører kommunen, er tilknyttet anlegget. I tillegg er sykehuset, Tine og 13 privatkunder tilknyttet. Anlegget har en årlig produksjon på rundt 40 gigawattimer (GWh) og en installert effekt på 24,5 megawatt (MW).

Les hele artikkelen i Harstad Tidende

Kommentarer

kommentarer