Nyhetsartikkel

23 oktober 2016

Strømregninga i år blir høyere enn fjorårets

Den nedbørsfattige høsten vil gi høyere strømpriser i vinter.

– Strømregninga blir litt høyere enn i fjor, det må vi regne med, sier Vassdrags- og Energidirektør Per Sanderud til Adresseavisen.

Norske kraftmagasin har samlet 17 milliarder kilowattimer mindre i magasinene nå enn i et normalår. Verst ut kommer Midt-Norge. Her er magasinfyllingen nå 15,3 prosent ned under gjennomsnittet.

– Vi er OBS på situasjonen i Midt-Norge hvor fyllingsgraden ligger en god del under gjennomsnittet. Vi har opplevd at det er mindre enn det er nå, men det er så lavt at vi følger situasjonen tett, sier Sanderud til Adresseavisen.

Han forventer derimot at krafttilgangen for Midt-Norge vil bli vesentlig endret innen kort tid: – Det pågår vedlikehold og oppgraderinger på linjen fra nord og inn til Midt-Norge – og linja Sogndal – Ørskog håper vi er på plass rundt 1. desember. Statnett tester linjene nå. Når de to injene er oppe og går for fullt, håper og tror vi at kraftsituasjonen for Midt-Norge er under kontroll og at vi aldri mer får oppleve strømkrise i regionen, sier Sanderud.

Opp 46 prosent
Mange frykter at det kalde og tørre, flotte høstværet gjør at vannmagasinene ikke fylles opp. Det viser også prisstigningen fra 14. september til 18. oktober for strøm levert de tre første månedene i 2017: 14. september var nettoprisen på knappe 24 øre per kilowattime. 18. oktober var den på nesten 35 øre, en økning på nesten 46 prosent, skriver E24.

Mer forbruk på grunn av kjøligere vær og redusert produksjon fra svensk kjernekraft medvirket til økte kraftpriser i hele Norden i forrige uke. Kun 0,1 TWh er beregnet av nedbøren som kom i Norge sist uke, som er om lag 4 prosent av normalen. Sum nedbørenergi hittil i år er dermed 74,7 TWh eller 17,3 TWh mindre enn normalen.

I denne uken er det ventet mer nedbør i Sør-Norge. Prognosert tilsig er beregnet å bli 0,7 TWh. Det er 30 prosent av normalt, skriver NVE i en fersk rapport.

 

 

Tørrdokk: Småbåthavna ved Osen i Gjevilvassdalen egner seg dårlig når vannmagasinet er såpass nedtappet. (Foto: Tommy Fossum)

Tørrdokk: Småbåthavna ved Osen i Gjevilvassdalen egner seg dårlig når vannmagasinet er såpass nedtappet. FOTO: TOMMY FOSSUM

Tørt og økte kullpriser
– Det har vært veldig tørt, og det fortsetter å være tørt, viser værmeldinga. Det er et viktig forhold. Men kanskje viktigere er de økte kullprisene. Det skyldes økt etterspørsell etter råvarer generelt – og økt etterspørsell fra Kina spesielt. I sum trekker det opp kullprisene, forklarer Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi.

I tillegg har også hatt en del utfall av svensk kjernekraft, noe som vedvarer og trekker prisen oppover. Det er også stor usikkerhet rundt fransk kjernekraft. Flere atomkraftverk blir tatt ut for nærmere kontroll. Det kan dra opp prisene ytterligere.

– Hva som skjer med atomkraftverkene i Frankrike vil påvirke prisnivået i resten av Europa, sier Eidem.

LES OGSÅ: 250 mill. i overskudd i Trønderenergi

Lav vannstand
Elektrolærer ved Strinda videregående skole, Per Willy Bøe, står med kikkerten og ser utover Gjevilvatnet i Oppdal. Hvis magasinet hadde hatt normal fylling, ville han ha stått under vann der han står og speider etter fugler.

– Jeg har aldri før sett vannstanden på høsten så lav som nå, sier Bøe. Han bekymrer seg lite over strømprisen.

– Jeg betaler gjerne litt høyere kraftpris for et slikt høstvær. Det er helt fantastisk! Jeg satt i shorts på en fjelltopp bare for noen uker siden. Det er spesielt, sier Bøe, som minnes en lignende høst. Det var i 1993, han var i pappapermisjon og trillet mye i Bymarka.

– Prisen på strøm er lav i Norge. Vi slokker ikke lysene en gang i rommene vi ikke bruker. Vi sløser.

Nedtappede magasin: Det har vært lav vannstand gjennom hele sommeren og høsten i det regulerte Gjevilvatnet i Oppdal, som ligger i Trollheimen. - Jeg er ikke bekymret for at strømprisen skal bli for tøff på grunn av den tørre høsten, sier Per Willy Bøe til Adresseavisen.
(Foto: Tommy Fossum)

Nedtappede magasin: Det har vært lav vannstand gjennom hele sommeren og høsten i det regulerte Gjevilvatnet i Oppdal, som ligger i Trollheimen.
– Jeg er ikke bekymret for at strømprisen skal bli for tøff på grunn av den tørre høsten, sier Per Willy Bøe til Adresseavisen.

 

Kommentarer

kommentarer