Nyhetsartikkel

20 oktober 2016

Norsk vindkraft-leverandør etablert på fem kontinent

Tønsberg-selskapet WindSim leverer programvare til vindkraftindustrien og åpnet nylig kontor i Sør-Afrika.

– Når man skal etablere seg i et nytt område besøker man først noen konferanser og lærer seg litt om markedet. Slik startet det også for oss i Sør-Afrika, sier gründer og teknologisjef Arne Gravdahl i WindSim til Sysla.

Med en storstilt utbygging av fornybar energi i Sør-Afrika, ser Gravdahl og kollegaene muligheter.

– Opplagt
– Bakgrunnen for hvorfor markedet er attraktivt er opplagt. Vi så at sør-afrikanske myndigheter la opp til budrunder for utbygging av fornybar energi.

Budrundene gjennomføres ved at utbyggere får by inn hvilken pris de kan produsere energien for, og det laveste budet får tilslaget. Subsidier dekker som regel mellomlegget mellom laveste markedspris for strøm og vinnerbudet.

– De er nå i gang med sin femte budrunde og har tiltrukket seg mye utenlandsk kapital, forteller Gravdahl.

Det norske solenergiselskapet Scatec Solar er blant utbyggerne som har fått tilslag i tidligere runder. 

Og kundene har ikke uteblitt, ifølge Gravdahl.

– Vi har kunder i Sør-Afrika og hadde for så vidt gjort noen konsulentjobber fra før av, slik at vi hadde Windsim-brukere allerede. Noen av de etablerte kundene våre, som Siemens, har også tatt kontakt etter at vi åpnet eget kontor. Da plukker de opp en egen lisens på programvaren.

Utvider porteføljen
For det er lisenssalg på den avanserte programvaren som er hovedproduktet til Tønsberg-selskapet.

I simulatoren brukes numerisk strømningsmodellering, der numerisk analyse og algoritmer brukes til å analysere vindstrømninger.

Slik kan utbyggere planlegge hvordan vindparken best kan settes opp. Rett og slett få mest vind for pengene, både til havs og til lands.

– Til nå har vi vært med i prekonstruksjonsfasen, hvor vår programvare er brukt til å se på hvor hver enkelt turbin bør plasseres. Nå forsøker vi å bevege oss inn i den operasjonelle fasen til vindparkene. Vi bruker samme produkt, men fremfor å koble det mot en målemast, så kobles det mot prognoser for hva som er ventet å skje neste døgn.

Dermed kan WindSims verktøy brukes til å lage produksjonsprognoser. I mange land er nemlig vindparkene pålagt å rapportere inn hvor mye produksjon de forventer de nærmeste dagene.

Fremdeles vekstfase
Siden den første versjonen av programvaren ble solgt i 2003, har selskapet vokst gradvis.

Regnskapet for den norske aktiviteten viste inntekter på knappe 14 millioner og et underskudd på halvannen million kroner før skatt.

Gründer Gravdahl er fremdeles største eier, men såkornfondet Sarsia Seed og venturefondet Energy Future Invest er kommet inn på eiersiden.

– De har stått oss bi i alle disse årene og vi føler oss i en vekstfase ennå. Budsjettet for vårt konsoliderte selskap, som omfatter all aktivitet i utlandet, har inntekter på 18 millioner i år, og vi er i rute for å nå det.

Resultatet ser også ut til å gi svarte tall.

– Er du et venturecase får du jobbe i noen år for å få så høy omsetning som mulig, før det blir mer fokus på driftsresultatet. Vi går mot et EBITDA på fem millioner i pluss i 2016.

Årsresultat WindSim AS, millioner

2015 2014
Driftsinntekter 13,8 15,0
Driftsresultat -1,1 -0,2
Resultat før skatt -1,5 -1

 

FAKTA

Windsim

  • Hovedkontor i Tønsberg
  • Grunnlagt i 1993, 20 ansatte, hvorav 10 i Norge
  • Har kontor på fem kontinent og en rekke salgspartnere på verdensbasis
  • Selger vindsimulering til blant andre vindparkeiere, turbinprodusenter og energiselskap Gründer Arne Gravdal er største eier gjennom selskapet Vector AS

Tidligere i år etablerte de kontor i Sør-Afrika, som sitt femte kontinent.

Selskapet, med hovedkontor i Tønsberg, leverer programvare som simulerer detaljert og nøyaktig hvordan vinden kommer til å bevege seg over et område.

 

Kommentarer

kommentarer