Nyhetsartikkel

13 oktober 2016

Ber regjeringen besinne seg

Trekk tilbake forslaget om å øke grunnrenteskatten på vannkraft i statsbudsjettet for 2017. Det er oppfordringen fra ti sentrale aktører i norsk vannkraftmiljø.

Med Energi Norge og Norsk industri i front ble denne oppfordringen sendt av sted til Stortinget på en frokostmøte onsdag. Den som fikk i oppdrag å bringe den videre var Terje Breivik, profilert representant for Venstre i Finanskomiteen. Oppfordringen er klar og tydelig. Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet.

Til grunn for det koordinerte utspillet ligger en rapport om de langsiktige konsekvensene av dagens vannkraftbeskattning, utført for Energi Norge og Norsk Industri, av Pöyry Management Consulting. Den er ikke nådig i sine konklusjoner. Dersom grunnrenteskatten økes legges en drepende demper på lønnsomheten i norske vannkraftinvesteringer. Veien mot det grønne skiftet vil bli vesentlig lengre og tyngre å gå.

Mange TWh med vannkraft vil bli stående ubygd, og i mangelen på prosjekter risikerer flere tusen arbeidsplasser å forsvinne. Vi kan stå overfor en svekkelse av kompetanse som vil ha konsekvenser langt inn i fremtiden. I Sverige legges forholdene, på flere måter, til rette for fortsatt vekst og utvikling i fornybarmarkedet. Mye tyder på at fremtidig etterspørselsvekst i det norske fornybarmarkedet vil dekkes inn av svensk vindkraft.

Under frokostmøtet i dag tidlig ble det satt bredt perspektiv på rammebetingelsene for norsk vannkraft. Med vedvarende lave strømpriser, økonomisk nedgradering av stadig flere av landets energiselskaper og en urimelig hard beskatning er det ikke mange lyspunkter å skimte på veien inn i vintermørket.

For å være konkret; mens svenske myndigheter letter på skattetrykket i sitt fornybarmarked med fem milliarder kroner, foreslår de som sitter med styringen her i landet en økning i grunnrenteskatten på fem prosent. Det var mange sterke reaksjoner på dette under frokostmøtet i dag tidlig.

Kommentarer

kommentarer