Første halvdel av året har konsernet et resultat etter skatt på 273 millioner kroner, mot 104 millioner kroner for samme periode i fjor.

LES OGSÅ: Aldri har det vært billigere strøm i Tromsø (iTromsø Pluss)

Driftsinntektene for første halvår er på 1.819 millioner kroner, mot 1.169 første halvår 2015. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Kjøpte Ishavskraft
Konsernregnskapet viser at driftsinntektene har økt, samtidig som driftsresultatet har gått ned. Det forklarer konsernsjef Semming Semmingsen slik:

– Driftsinntektene har gått såpass opp fordi vi har kjøpt Ishavskraft og deres tall går inn hos oss. Driftsresultatet er lavere fordi vi i fjor hadde noen ekstraordinære inntekter i forbindelse med erstatninger fra revisorsaken mot PwC i forbindelse med Kraft & Kultur-saken. Ser man bort fra den delen, så viser driftsresultatet også en forbedring fra i fjor, sier Semmingsen til iTromsø.
Solgte aksjer
Selskapet skriver i pressemeldingen at resultatet er høyere enn forventet, men påpeker at det preges av engangseffekter, blant annet salg av aksjene i Kvænangen Kraft.

LES OGSÅ: Krever større egenkapital

– Resultatet før og etter skatt er betydelig bedre enn året før. Det skyldes noen engangseffekter, men også den underliggende drift er vi godt fornøyd med. Regnskapet viser at vi nå oppfyller alle kravene bankene har satt i våre låneavtaler. Samtidig må vi erkjenne at Troms Krafts finansielle situasjon fortsatt må styrkes, og vi vil fortsette arbeidet med å effektivisere driften i konsernet ytterligere, sier konsernsjefen.

Fornøyd styre
I pressemeldingen uttrykker også styret tilfredshet.

– Resultatet er godt og styret er tilfreds. Dette viser at det har vært arbeidet målrettet og fokusert i konsernet, sier styreleder i Troms Kraft, Inge K. Hansen.