Nyhetsartikkel

13 september 2016

– Statnett følger anleggsplanen

Klage fikk ikke oppsettende virkning.

Statnett er oppmerksom på at reinbeitedistrikt 26, Lakkonjarga har påklaget anleggsplanen for kraftlinja og skulle Olje- og energidepartementet godta klagen, vil Statnett ta hensyn til dette, skriver Altaposten.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal ønsker å presisiere Statnetts syn etter Altapostens omtale av ATV-kjøring gjennom anleggsområdet ved Gampvannslia.

Statnett følger anleggsplaner godkjent av NVE. Lakkonjarga har riktignok påklaget anleggsplanen for sitt område, men klagen fikk ikke oppsettende virkning og dermed kan Statnett jobbe med utgangspunkt i planene som foreligger. Klagen ligger til behandling hos OED, og eventuelle endringer vil selvsagt bli tatt hensyn til, sier kommunikasjonssjef Berit Erdal i en kommentar til Altaposten.

Kommentarer

kommentarer