Nyhetsartikkel

03 august 2016

NTNU varsler erstatningskrav etter stort strømbrudd i Trondheim

Datautstyr, laboratoriemaskiner og ventilasjonsanlegg gikk opp i røyk da en borerigg traff en høyspentkabel.

Onsdag 1. juni traff en borerigg en 66 kilovolt høyspentkabel som lå gravd ned under veibanen i Høgskoleringen i Trondheim. Det sto flammer opp av hullet og strømmen gikk hos 22 500 kunder hos Trønderenergi, skriver Adresseavisen.

– Vil ta tid
Avdelingsleder Tone Furuberg ved geoteknikk i Trondheim kommune har tidligere opplyst til Adresseavisen at de gjennomførte grunnundersøkelser for et fortausprosjekt i Høgskoleringen på Gløshaugen da hendelsen inntraff.

I etterkant viser det seg at det omfattende strømbruddet også fikk konsekvenser for NTNU, som har campus på Gløshaugen.

– Jeg har ikke full oversikt over skadene ennå. Det vil ta mye tid å kartlegge alle konsekvensene. Det blir ofte senskader av en sånn smell, sier driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist ved NTNU til Adresseavisen.

Datautstyr som må skiftes
Laboratoriemaskiner som ikke vil starte
Avbruddsfri strømforsyning (UPS) fungerer ikke etter skaden
Nødstrømsaggregat er rammet
Ventilasjonsanlegg og frekvensomformere lar seg ikke starte
Forsøksprosjekter har blitt ødelagt
Beredskap- og skadebegrensning. Bare på Driftsavdelingen var det 15-20 personer i arbeid utover kvelden og natten etter at skaden oppsto like etter klokka 20.00.

– Vil ikke anslå skadeomfang
I brevet står det videre at NTNU vil holde Trondheim kommune ansvarlig for skadene etter boringen, og de vil komme tilbake med et krav om omfang og økonomiske konsekvenser når skadeomfanget er kjent.

– Det har definitivt blitt en del konsekvenser, men både fakulteter og institutt må viderebringe hva slags forsøk og utstyr som har blitt rammet av strømbruddet. Driftsavdelingen vil koordinere innsamlingen av denne informasjonen, sier Bergquist. Han ønsker derfor ikke å anslå noen verdi på skadene som har oppstått.

– Jeg klarer ikke å sette noe tall på det ennå. Vi vet heller ikke hva vi klarer å få i gang igjen. Det skjer mye i komponenter når det blir et slikt strømbrudd, forklarer han.

Var på kartlegging
Poenget med varselet er å gjøre kommunen forberedt på kravet som kan komme.

– Hvis volumet av skader er så stort at det er verdt å sende et krav, så vil det skje. Det vil overraske meg om volumet ikke er stort nok. Ut fra det vi så umiddelbart, så vil jeg tro det blir et erstatningskrav, sier driftssjefen.

I forkant av borearbeidet ble NTNU kontaktet av Trondheim kommune. Bergquist forteller at de var på kartlegging med entreprenøren for å påvise høyspentkabler innenfor NTNUs konsesjonsområde.

– I forbindelse med denne kartleggingen ble det informert om Trønderenergis trasé med høyspentkabel i området. Vi fikk beskjed om at entreprenøren hadde kontroll på den, forteller han.

– Sa de hadde kontroll
NTNU ble ikke ferdig med påvisning av alle høyspentkabler på NTNUs område 1. juni, og dette ble entreprenør gjort oppmerksom på.

I brevet står det at «NTNU Driftsavdelingen Elektro fikk tilbakemelding fra entreprenør om at de ville gjennomføre boringen uansett, da de måtte være ferdig i løpet av kvelden og at de hadde kart/kontroll over kabler i området det skulle bores i».

Avdelingsleder Tone Furuberg ved geoteknikk i Trondheim kommune bekrefter at forvarselet om mulig erstatningskrav har blitt mottatt.

– Når vi får et dokumentert krav om erstatning vil en juridisk saksbehandler behandle dette. Jeg har ingen øvrige kommentarer til saken, sier hun.

Avlyste møte med Trønderenergi
– Møtet ble avlyst. Vi fant det ikke hensiktsmessig, og vi hadde vår egen gjennomgang, sier Furuberg.

Hun understreker at geoteknikks avdeling ikke kommenterer årsak så lenge det er en pågående forsikringssak.

Kommentarer

kommentarer