Nyhetsartikkel

16 juli 2016

Power2Gas-anlæg vækker international opsigt

Billig el kan øge produktionen af biogas markant, men hvis ny og fleksibel teknologi skal slå igennem, kræver det ændrede rammebetingelser.

Normalt bliver biogas opgraderet til naturgasnettet ved, at man hiver 35 procent ud i form af CO2, og slipper den ud i atmosfæren som spild og drivhusgas. Denne form for 1. generation opgradering fungerer fint, men der kan være flere miljøgevinster og mere biogas at hente ved at udnytte CO2’en i en 2G-opgradering.

På BIOFOS’ Renseanlæg Avedøre, der netop har indviet et nyt Power2Gas-anlæg, det såkaldte BioCat-anlæg, sker det ved, at man producerer brint ved hjælp af elektrolyse på basis af billig el fra vindmøller. Inputtet er på 1 MW, så DONG Energys transformatorer er af en vis størrelse.

Brinten bliver blandet sammen med biogas fra renseanlægget og tilsat specielle bakterier, der er identificeret og forædlet på University of Chicago. Ud af den biologiske proces kommer metan i en kvalitet, der kan gå direkte ind på det danske gasnet. Processen er særdeles robust og kan tåle forskellige urenheder og andre ting, der kan være i gassen.

BioCat fungerer dermed som bindeled mellem el- og gassystemet. Processen genererer også varme, der (ligesom gassen) kan bruges til opvarmning af bygninger og i industrien, og hvis gassen benyttes af køretøjer, er også transportsektoren med. Der produceres også ilt, som på sigt kan anvendes af renseanlægget, så alle sektorer kan være repræsenteret.

R&D project manager Lotte Holmberg Rasmussen fra Neas Energy i Aalborg påpeger, at BioCat-anlæg udover at aftage strøm, når den er billig, også kan levere frekvensregulering og regulerkraft.

Men under danske forhold hænger økonomien ikke sammen i øjeblikket, fastslår Lotte Holmberg Rasmussen. En lettelse af PSO’en vil gøre el til brintproduktion mere attraktiv, og hvis metaniseret biogas kan få samme støtte som ’almindelig’ biogas, begynder økonomien så småt at se fornuftig ud.

Læs hele historien om BioCat-anlægget, der blev indviet i går

Kommentarer

kommentarer