Tag

Vardar

Økt vindkraft i Vardar

En økning i total brutto vindkraftproduksjon på 205 GWh i forhold til første halvår 2016 gir økte inntekter og et resultat etter skatt på 29,4 MNOK i Vardar. Dette er en oppgang på 19,7 mnok i forhold til samme periode i fjor.