Day

desember 4, 2017

Britisk rapport: Elbiler kan bli en gevinst for elnettet

Hvis det kommer mange elbiler ut i gatene, og hvis de alle skal laddes på samme tidspunkt, vil det gi problemer for elnettet. Det er de fleste enige om. Hvis det samtidig kommer masser av fornybar energi fra vindmøller og solceller, som leverer energi inn i elnettet, så oppstår der lett tidspunkter, hvor elnettet blir overbelastet eller kommer ut av balanse mellom forbruk og energi levert på nettet.