Nyhetsartikkel

13 november 2017

Tusentals får sitt elnätspris sänkt

VÄRMLAND: Ellevio sänker med fem procent.

100 000 hushåll och företag i Värmland kommer att få lägre elnätskostnader.
Ellevio sänker priset med fem procent från den 1 december.

Sänkningen är ett steg i att göra priserna mer rättvisa mellan stad och landsbygd.

– Det är stora skillnader mellan de priser vi har i Stockholm och de priser vi har här. Inom en femårsperiod ska det vara samma priser för alla kunder i våra nät, säger David Bjurhall, utvecklingsansvarig på Ellevio.

– Värmland är ett av de absolut dyraste områdena i Sverige i dag.

Blir billigare
Ett första steg blir att sänka elnätspriset med fem procent för 100 000 värmländska kunder.

Det sker redan 1 december.

– Fem procent är en genomsnittlig sänkning. Kunderna som har stora villor och konsumerar mycket el kommer få en lite högre sänkning än lägenhetskunderna, säger David Bjurhall.

För en villaägare som har 20-amperesäkring och förbrukar 20 000 kilowattimmar per år innebär förändringen en sänkning med 756 kronor per år, enligt Ellevio.

En villaägare som har 25-amperesäkring och förbrukar 30 000 kilowattimmar varje år får en sänkning på 1 128 kronor om året.

Anledningen till att kunder på landsbygden har fått betala mer är, lite förenklat, att det där går fler meter elnätsledning per kund jämfört med i städerna.

Slår samman nät
Den kommande sänkningen blir möjlig efter ett beslut hos Energimarknadsinspektionen.

– Vi kan slå samman våra olika elnät och det betyder att vi kan jämna ut priserna. Det är något som vi drivit sedan 2013, säger David Bjurhall.

Samtidigt som elnätspriset förändras meddelar Ellevio att bolaget fortsätter arbetet med att göra nätet i Värmland säkrare.

Som NWT har berättat tidigare ska det de kommande åren ske en miljardsatsning på att vädersäkra och modernisera olika nivåer av elnätet. Bland annat genom att ersätta luftledningar med kablar i marken, bygga om ett antal ställverk och byta ut hundratals nätstationer.

– Sammantaget gör det att vi får ett betydligt bättre elnät i de här områdena och det blir färre avbrott för kunderna på sikt, säger Anders Öberg, elnätschef hos Ellevio.

Kommentarer

kommentarer