Nyhetsartikkel

14 august 2017

Norske Skog-sjef: – Fortsatt nokså store sprik

Fem dager før fristen går ut for å finne en endelig løsning for gjeldstyngede Norske Skog, sier konsernsjefen at det gjenstår en god del arbeid for å komme i mål.

– Det er fortsatt nokså store sprik i synet på hva som er en akseptabel løsning, sier konsernsjef Lars Sperre til Dagens Næringsliv.

Fristen for å finne en løsning ble fredag forlenget til 18. august. Men ikke alle kreditorene har gitt sin aksept til at selskapet kan utsette rentebetalingene, og den gjeldstyngede papirprodusenten misligholder fortsatt et av obligasjonslånene sine. De øvrige långiverne har gått med på å utsette betaling av renter.

Norske Skog og dets rådgivere arbeider blant annet med å få på plass ny finansiering på 16 millioner euro for å få ytterligere en liten pustepause.

– Ennå i en prosess
De siste ukene har det vært en dragkamp i kulissene mellom aksjonærene som risikerer å sitte igjen med maksimalt 10 prosent av verdiene sine og eierne av ulike obligasjonslån.

Etter måneder med diskusjoner med obligasjonseierne, er planen at Norske Skog denne uken kan presenterte et nytt og revidert løsningsforslag som langt på vei har støtte av de store kreditorene.

– Vi er ennå i en prosess med våre hovedinvestorer for å finne en balansert og bærekraftig løsning. Vi tror at en rekapitaliseringsløsning er til det beste for alle investorgrupper, skriver Sperre i en epost til avisen.

Norske Skog har utsatt fremleggelsen av sin rapport for 2. kvartal, men har opplyst at selskapet ved utgangen av juni hadde om lag en halv milliard kroner i negativ egenkapital.

Dystre utsikter
Bakteppet for refinansieringsarbeidet i Norske Skog er at selskapet har opparbeidet seg høy gjeld, samtidig som det har funnet sted strukturelle endringer i markedet for papir.

Selskapet understreker selv at de har positiv kontantstrøm fra sine fabrikker, men at gjeldsbyrden tynger.

Analytiker James Armstrong hos Armstrong Investment Research tegner likevel et dystert bilde av utsiktene i markedet.

– Som en klok mann sa til meg en gang: Det kan bare bli verre, sier Armstrong.

Kommentarer

kommentarer