Nyhetsartikkel

09 mai 2017

Krever digitalt løft også i distriktene

KS Finnmark, Troms og Nordland mener en robust, sikker og godt utbygget digital infrastruktur må prioriteres i distriktene.

Årsaken er det pågående digitale skiftet, der stadig flere tjenester leveres til innbyggerne helt eller dels over internett, skriver Altaposten.

– Alternativet til en god digitial infrastruktur over hele landet er at befolkning og kommuner i distrikter blir en del av et digitalt utenforskap i Norge.

KS-fylkeslagene trekker fram at enkeltstående feil har ført til alvorlige og langvarige utfall:

– Eksisterende internettforbindelser må gjøres mer robust ved feil i infrastrukturen. Det har vært svært mange brudd i fiberkabel i sjø vinteren 2017 som viser at den digitale infrastrukturen ikke er solid nok for mange kommuner i Nord-Norge og at reparasjoner kan ta lang tid. Kommuner uten alternativ fiberforbindelse har vist seg å være svært sårbare når det blir brudd.

Blant annet ble en rekke kommuner i Øst-Finnmark rammet av et fiberbrudd i vinter. De sindige finnmarkingene klarte seg uten, men det er ikke godt nok at slikt kan skje i 2017, mener KS.

Det felles fylkesmøtet setter opp fire punkter de mener må på plass nå:

  • Alle kommuner må ha en godt utbygget digital infrastruktur
  • Staten må ta større ansvar for at det bygges og finansieres alternativ stamveifiber til de kommunene som ikke har slikt. Dette for at samfunnene skal kunne fungere, selv om det er brudd på en fiberkabel.
  • Det må legges alternative forbindelser slik at det kan gis rask og driftssikker internett-tilgang til bygder langs fibertraseen
  • Det må utarbeides en «NTP» for utbygging av høyhastighets internett for Nord-Norge

Kommentarer

kommentarer