”Energistyrelsen og Energinet.dk har gjort et imponerende stykke arbejde i forbindelse med udflytningen, og jeg er sikker på, at det gode arbejde vil komme Center for Energiadministrations mange kunder og dermed os alle sammen til gode. Det nye center bliver afgørende for, at Energidanmark får en smidig og professionel administration i forhold til de vigtige tilskudsordninger inden for blandt andet energiforskning og støtte til vedvarende energi, som vi har i Danmark”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Som en del af udflytningsplanerne bliver Energistyrelsens Center for Energiadministration slået sammen med en række lignende myndighedsopgaver i regi af Energinet.dk.