Nyhetsartikkel

20 desember 2016

Cyberforsvar skal styrkes – netselskaber er i gang

Folketinget vedtog torsdag en lov, som skal styrke el- og gasnettets forsvar mod cyberangreb. Loven er en naturlig videreførelse af det arbejde, mange el- og gasnetselskaber allerede er i gang med.

Kritisk infrastruktur i Danmark skal beskyttes mod cyberangreb – det gælder også vores forsyning af el og gas. Derfor vedtog alle Folketingets partier torsdag en lov, der har til formål at styrke el- og gasnettets forsvar mod cyberangreb. En trussel, der bliver større efterhånden som blandt andet el- og gasnettet digitaliseres, men også en trussel som netselskaberne har forberedt sig på i flere år.

Loven stiller nye krav om blandt andet datasikkerhed og overvågningsprocedurer. Det skal sikre den kritiske infrastruktur mod bevidste cyberangreb og dermed minimere risikoen for forsyningsnedbrud. En nødvendig opgave, som dog koster.

– Set med sikkerhedsbriller er det positivt, at der er fokus på opgaven. Vores indsats er funderet bredt i hele organisationen, for der kan jo opstå issues i alt fra persondata hos handelsselskabet til styringen af selve nettet, siger Pierre van Wontherghem, it-sikkerhedsansvarlig hos SEAS-NVE og tilføjer, at især for mindre selskaber, kan den ny lovs retningslinjer være en hjælp.

Danske Energi hilser også den nye lov velkommen og ser den som en naturlig videreførelse af det arbejde, el- og gasnetselskaberne er i gang med. Dog havde Dansk Energi gerne set, at tilsynsopgaven med it-beredskabet var blevet placeret uden for sektoren.

– I modsætning til trusler fra eksempelvis stormflod er risikoen for cyberangreb konstant. Derfor skal it-beredskabet også være det. Det kræver et markant tættere samarbejde, end når det gælder det almindelige beredskab, og dermed også en større udveksling af forretningskritiske informationer mellem ejerne. Derfor er et godt grundlag for samarbejde i sektoren vigtig, siger Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi.

Jørgen S. Christensen havde gerne set, at tilsynet med it-beredskabet var placeret uden for sektoren, som det gælder i andre sektorer, og dermed hos en anden aktør end Energinet.dk. Det havde skabt klare linjer, mener han, men glæder sig over, at regeringen vil evaluere placeringen i 2018.

Et mindretal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten havde foreslået at adskille tilsynsopgaven med selskabernes it-beredskab og den overordnede koordinerende opgave, som i dag varetages af Energinet.dk.

Kommentarer

kommentarer