Planområde 7 km2
Antall turbiner 22
Vei 13 km
Installert effekt 66 MW
Årlig produksjon 229 GWh