Nyhetsartikkel

08 desember 2016

Europa geares til et samlet elmarked

EU-Kommissionens vinterpakke indeholder en lang række forslag, der vil få afgørende betydning for elmarkedet i fremtiden. Kodeordet er konkurrence og udbud over grænser – og det vil komme forbrugerne til gode.

Hvordan skal Europas energimarkeder indrettes i fremtiden? Det får EU-Kommissionens vinterpakke afgørende betydning for. Ikke mindst engrosmarkedets indretning får stor betydning for de danske elproducenter, som især påvirkes af tre hovedtendenser i Kommissionens forslag:

Øget samspil over grænser
I dag kan driften af Europas elsystem bedst beskrives som en række tæt koordinerede, men individuelle elsystemer. Med vinterpakken lægger Kommissionen grundstenen til, at EU’s elsystem på sigt skal fungere som én samlet enhed. Der etableres fem ’Regional Operational Centers’ for elnettet, som en overgang mod det langsigtede mål om at etablere et ægte sammenhængende elnet i hele Europa.

– Kommissionen foreslår ændringer helt inde i kernen af systemet, og det kan selvsagt give lidt bølgeskvulp, når man ændrer rollen for TSO’erne, der har det overordnede systemansvar. Omvendt tror jeg, at TSO’erne gerne vil samarbejde. Jeg håber, at disse centre får et reelt indhold i forhold til den faktiske drift af nettet, siger Christian Dahl Winther, chefkonsulent i Dansk Energi.

Lige konkurrencevilkår for alle
For det andet vil Kommissionen skærpe konkurrencen på tværs af teknologier og landegrænser. Alle markedsaktører, hvad enten det er på forbrugssiden eller produktionssiden, skal i størst muligt omfang reagere på markedets prissignaler.

Samtidig skal elprisen på markedet følge udbud og efterspørgsel i realtid. I Danmark ventes de første skridt allerede taget i forbindelse med den igangværende revision af Elforsyningsloven. Elsystemets prissignaler skal også nå helt ud i det sidste forbrugerled, så kunder kan spare på at tilpasse forbruget.

– Kommissionen gør det tydeligt, at flaskehalse, som dem nordiske elproducenter oplever ved grænsen til Tyskland, ikke er rimelige. Det sender et klart signal til de tyske TSO’er om at ændre den praksis, at man begrænser handelskapaciteten, siger Christian Dahl Winther.

Dansk Energi har tidligere beregnet, at begrænsningen på kablet fra Jylland til Tyskland årligt koster producenter i Norden et trecifret millionbeløb.

Klar afgrænsning mellem marked og TSO
Som et tredje initiativ i vinterpakken lægger Kommissionens forslag op til, at TSO’erne fremover ikke skal eje anlæg til energilagring eller produktion af systemydelser og andre tekniske egenskaber, som er nødvendige for elnettet. For Danmark vil implementering af det princip blandt andet betyde, at det fremover er markedets aktører fremfor Energinet.dk, som skal eje og drive synkronkompensatorer. Et forslag, der roses af Christian Dahl Winther:

– Forslaget vil gøre det klarere, hvilke roller der kan og bør fungere på markedsvilkår – og hvilke, der hører under systemoperatørernes rolle. Det skal sikre den billigst mulige drift af elsystemet og er også helt i tråd med det nye regeringsgrundlag i Danmark.

Endeligt giver Kommissionen et vigtigt bidrag til at skabe markeder for systembærende egenskaber. Netop dette var anbefalingen i den såkaldte markedsmodel 2.0, som Energinet.dk har udarbejdet sammen med blandt andre Dansk Energi.

– Der har hersket en del tvivl om, hvordan Kommissionens konkurrenceregler skal tolkes i forhold til handel med systembærende egenskaber, og således også Energinet.dk’s råderum. Med Kommissionens udspil fra i onsdags mener vi, at der er kommet et klart signal om, at det er helt i overensstemmelse med reglerne, afslutter Christian Dahl Winther.

Den længe ventede vinterpakke blev fremlagt onsdag i Bruxelles. De enkelte lovforslag skal nu til forhandling i Europa-Parlamentet og ministerrådet. Tydeliggørelsen af Kommissionens konkurrencereglerne gælder dog allerede fra i dag.

Kilde Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer