Tag

Energiforskning

35 millioner til innovasjon og energiforskning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskningsprogrammet ENERGIX i Norges forskningsråd med 35 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. Økningen skal gå til utvikling og testing av miljøvennlige energiteknologier, slik at de tidligere blir kvalifisert og akseptert i markedet og raskere blir tatt i bruk.

Karbon, jern, sprit og magneter kan sørge for batterier med bedre ytelse om så lite som et år. Ifølge ny rapport som nylig er publisert i journalen Nature Energy, kan ytelsen til eksisterende batteriteknologi forbedres med 30 til 50 prosent, skriver TU.