Nyhetsartikkel

01 september 2022

12 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 34 var fyllingsgrada i norske magasin 69,1 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 81,1 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,2 prosenteiningar.

Sysendammen, Eidfjord

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 92,4 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 50,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 34, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kjelde: NVE / nve.no

Kommentarer

kommentarer