Nyhetsartikkel

28 juli 2022

Magasinfyllinga er 8,2 prosent lågare enn medianen for denne årstida i Norge

Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgrada i norske magasin 65,1 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 73,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,0 prosenteiningar.

Sysendammen, Eidfjord

Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 87,4 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 48,3 prosent. Det er en økning på 0,8 prosent fra siste veke.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 29, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kjelde: nve.no

Kommentarer

kommentarer