Nyhetsartikkel

10 juni 2022

Skal utrede statlig strømselskap

Stortingets energi- og miljøkomite vil ha utredet opprettelsen av et statlig strømselskap som skal skal selges strømmen til næringsliv og husholdninger.

Komitébehandlingen har samlet flertall rundt hele 59 forslag til vedtak, opplyser saksordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding. Det dreier seg om kraft- og nettutbygging, batteriproduksjon, hydrogen, energisparing, småkraftverk, solenergi, biogass og vindkraftutbygging.

Du kan lese innstillingen fra Stortingets Energi og miljøkomite etter å ha behandlet regjeringens tilleggsmelding om energi.

Statlig strømselskap

SV har blant annet blitt enig med regjeringspartiene om å utrede et statlig strømselskap som skal samordne folks strømkjøp, og utrede et toprissystem på strøm.

– Vi vil sikre at folk får strøm for en rimelig penge fremover. Det kan vi gjøre gjennom å opprette et statlig organ som kjøper inn store mengder kraft og selger det videre til selskaper og husholdninger. Det er viktig å gjøre noe med de skyhøye strømprisene, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til E24.

Nytt havvind-areal

Ellers er det enighet om å pålegge regjeringen å gjennomgå reguleringer som kan bremse solenergi i husholdninger og næringsliv. Videre må regjeringen vurdere aktuelle virkemidler for å bidra til å realisere potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygg.

Det skal dessuten være jevnlige utdelinger av nye arealer til havvind, og miljøundersøkelsene skal startes straks, skriver Energiteknikk.

Les mer i Energiteknikk

Kommentarer

kommentarer