Nyhetsartikkel

20 oktober 2021

15,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 41 2021: Framleis auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 41 var fyllingsgrada i norske magasin 67,5 prosent, opplyser NVE.

Sysendammen/Sysenvatnet

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,9 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,0 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 56,9 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 41, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: NVE.NO

Kommentarer

kommentarer