Nyhetsartikkel

06 oktober 2021

18 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 39 2021: Auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 39 var fyllingsgrada i norske magasin 64,5 prosent.

Storvassdammen

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,7 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,5 prosent, opplyser NVE.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,7 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 54,6 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 39, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer