Nyhetsartikkel

23 juni 2021

Magasinfyllinga i Norge er 5,1 prosent høyere enn normalen for årstida

Framleis stor auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgrada i norske magasin 63,0 prosent, opplyser NVE.

Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 57,9 prosent. 

Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 71,5 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 50,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 24, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer