Nyhetsartikkel

10 juni 2021

Statnett får ansvar for havvind

Statnett blir systemoperatør for et havnett. På Floating Wind 2021-konferansen, som i tillegg til digitalt også foregikk som fysisk konferanse på Scandic Maritim i Haugesund, kom olje- og energiminister Tina Bru med nyheter:

Statnett blir utnevnt som systemoperatør offshore slik de i dag er på land, skriver E24.no.

Det er noe Statnett har predikert flere ganger i det siste; først under åpningen av utenlandskabelen Nordlink og senere på Statkrafts årskonferanse.

– Vi må ha et mer sammenkoblet offshore-nett, mener Bru.

Åpner flere områder

I tillegg vil departementet gjøre flere områder tilgjengelig for havvind.

– Vi har lyttet til industrien og vet at det er viktig å gjøre flere områder tilgjengelig, sier Bru.

Bru sier de har startet en prosess med å identifisere nye området. Arbeidet vil ta rundt to år der de også vil se på regler og andre detaljer. NVE leder arbeidet.

Fra før er det kjent at nye områder i Sørlige Nordsjø II og ved Utsira Nord blir åpnet, med litt ulik framgangsmåte for de to.

Konfliktforebygging

Det vil også opprettes et samarbeidsforum som olje- og energiministeren vil lede, med alt fra myndigheter til forskere, havvindinteressenter og øvrige havbrukere.

– Forumet skal styrke samarbeid og forhindre potensiell konflikt. Vi vet at det å bygge nye industrier kan være kontroversielt, sier Bru.

At det er en ny industrimulighet vi står overfor er Bru overbevist om.

– I den nye industrien kan vi benytte kompetansen og teknologien fra olje- og gassindustrien, sier Bru.

Særnorsk kompetanse

Hilde Tonne, direktør i Statnett, snakket om nettopp «havnett» i forbindelse med åpningen av utenlandskabelen Nordlink.

• Les også: Angela Merkel og Erna Solberg åpnet kabel som skal frakte norsk strøm til Tyskland

– Det neste blir kanskje et havnett, med havvind og utvikling av kraftproduksjon i havet. Nå som det grønne skiftet faktisk skjer og vi har behov for mer kraft, tror jeg det kan komme fra havet. Det kommer antakelig til å bli lønnsomt etter hvert som CO₂-prisen utvikler seg. Vi har særnorsk kompetanse til å utvikle havvind og et havnett. Vi har lenge sagt at framtida er elektrisk, men så er det sånn at framtida er nå. Vi er inne i en utrolig spennende tid, sa Tonne.

– Statnett naturlig

– Vi ser fram til energimeldingen når den kommer, og tar de oppdragene som måtte bli gitt oss der. Men vi er forberedt på å jobbe med et havnett, det er naturlig at Statnett er en sentral del i det arbeidet, sa Tonne til Nettverk.

Kommentarer

kommentarer