Nyhetsartikkel

10 mars 2021

6,8 prosent større magasinfyllling enn normalen for årstida i Norgent

Fyllingsgraden framleis over medianen. Ved utgangen av veke 9 var fyllingsgraden i norske magasin 52,9 prosent, melder NVE.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,2 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 46,1 prosent. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 62,1 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 35,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 9, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer