Nyhetsartikkel

03 mars 2021

6,7 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgraden i norske magasin 55,1 prosent, opplyser NVE.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 48,4 prosent. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 64,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 39,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 8, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer