Nyhetsartikkel

02 desember 2020

Lavere magasinfylling – stor produksjon

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 94,6 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energiverk (NVE).

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,1 prosenteiningar.  Fyllingsgraden er framleis den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 97,9 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast fylling med 90,4 prosent.

LaverEnergiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 48, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer