Nyhetsartikkel

11 november 2020

Rekordhøy magasinfylling

Historisk høg magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i norske magasin 94,7 prosent, opplyser Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fyllingsgraden er den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,8 prosenteiningar.  

Høgast magasinfylling hadde Aust- Noreg (område 1) med 99,8 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast fylling med 91,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 44, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Bilde: Illuastrasjonsfoto, E-CO Energi

Kommentarer

kommentarer