Nyhetsartikkel

10 november 2020

Lokale virkninger av vindkraft – konsulentrapport utarbeidet for NVE

Det er for tiden stort engasjement rundt vindkraft og virkninger for berørte lokalsamfunn. Nå er det utarbeidet en FOU-rapport som kan danne grunnlaget for et større forskningsprosjekt rundt temaet. 

Temaet lokale virkninger av vindkraftverk ble belyst som en del av kunnskapsgrunnlaget i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Her ble det avdekket et behov for å innhente erfaringer fra eksisterende vindkraftverk, skriver NVE i en pressemelding. 

Forprosjekt til en større studie

Tidligere i år utlyste NVE et FOU-prosjekt, med formål å legge grunnlag for en fremtidig større studie om vindkraft og lokalsamfunn. 

Vindkraftverk er godt synlige, og naboer kan oppleve støy og skyggekast. Vindkraftverk kan i tillegg påvirke bruken av lokale friluftsområder og eiendomsverdier rundt. FOU-prosjektet skal legge grunnlaget for forskning på hvordan disse virkningene påvirker folks velferd.

Oppdraget ble gitt til Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Menon og NINA har vurdert mulige metoder for å vurdere lokale virkninger, både fysisk målt ved ulike indikatorer og hva disse virkningene betyr for folks velferd – det vil si samfunnsøkonomiske virkninger. Metodene illustreres i en overordnet vurdering av vindkraftverket på Lista som case.

Foto: Statkraft

Kommentarer

kommentarer