Nyhetsartikkel

18 mars 2020

Lågaste vekepris hittil i år

Kraftprisen vart redusert i både Noreg og Norden i veke 11 samanlikna med veka før. Noreg hadde den lågaste vekeprisen hittil i år, med ein gjennomsnittleg kraftpris på 9,8 øre/kWh. Dette var den lågaste kraftprisen i Norden førre veke, opplyser NVE.

Kraftproduksjonen i Noreg var 10 prosent lågare i veke 11 enn i veka før. Trass redusert kraftproduksjon var Noreg framleis nettoeksportør av kraft førre veke.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 11 her.

Kjelde: NVE

Kommentarer

kommentarer